Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace

Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vyprodejprebytku.cz od 19.12.2022.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost T.V.P.Servis s. r. o., se sídlem Olomoucká 132, 79368 Dvorce, IČ: 28602528, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (c. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (c. 89/2012 Sb.).


Stanovení pojmů


Prodávající je společnost T.V.P.Servis s. r. o., se sídlem Olomoucká 132,79368 Dvorce, IČ:28602528. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím
jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.vyprodejprebytku.cz je kupující.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který
spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba,
která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele.


Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění
nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto
přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím,
na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo na základě
zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožneno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlacítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka
zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Platební a dodací podmínky

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny, při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodejce.

Poštovné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

Osobní odběr - prodejna Nákupní středisko Dvorce po-pá 8-15hod – ZDARMA

Cena za zaslání přepravní službou TOPTRANS

 • Česko – 0-20kg – 114,-
 • Slovensko – 0-2kg / 258,- - 2-4kg / 318,- - 5-30kg / 396,-
 • Německo – 0-2kg / 270,- - 2-4kg / 376,-

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 40,-.

Cena za zaslání přepravní službou Zásilkovna - doručení na adresu

 • Česko – 0-10kg – 164,-
 • Slovensko – 0-2kg / 298,- - 2-4kg / 358,- - 5-10kg / 436,-
 • Německo – 0-2kg / 370,- - 2-4kg / 476,-

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 40,-.

Cena za zaslání přepravní službou Zásilkovna - výdejní místo

 • Česko – 0-10kg – 100,-
 • Slovensko – 0-2kg / 150,- - 2-4kg / 160,- - 5-10kg / 190,-

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 40,-.

Termín doručení je v rámci ČR 48 hodin, SK 5 dny, DE 7 dnů.

 Způsob platby

 • Hotově při osobním odběru.
 • Platba na dobírku je možno provádět u přepravce v hotovosti nebo platební kartou.
 • Platba kartou online (přijímané karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro).
 • Bankovním převodem na účet prodejce dle platebních podmínek zaslaných při potvrzení objednávky.

Nepřevzetí dodávky od přepravce, nevyzvednutí dodávky u přepravce

Pokud kupující nepřebere zásilku s objednaným zbožím, a objednávku včas nezrušil, je povinen uhradit prodávajícímu náklady na zabalení, odeslání zásilky a související náklady v plné výši na základě zaslané faktury. V případě, že uvedené náklady neuhradí v termínu, výslovně souhlasí potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami s úrokem z prodlení ve výši 20kč denně až do úplného uhrazení nákladů. 
Odstoupení od kupní smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Nárok na vrácení zboží zaniká v případě vrácení poškozeného, nekompletního nebo použitého zboží. V případě vrácení zboží v poškozeném obalu bude vrácená částka ponížená o 5% z kupní ceny 

ZDE KE STAŽENÍ FORMULÁŘ A INFORMACE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského
zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
• o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.    • o dodávce bazarového tzn použitého zboží zejména výrobky z výstavních stojanu nebo u výrobků namontovaných v koupelnových studiich.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat ani
nahradit jiným artiklem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před
samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat ani
nahradit jiným artiklem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před
samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.

Reklamace - záruční podmínky viz reklamační řád
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v prípadě, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je
povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od
tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo, na dodání veškerých dokumentů souvisejících s odstoupením v úředním jazyce prodávajícícho.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením
kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí
nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že
kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na
jeho úcet nebo adresu a k uzavrení Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku).
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,- náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Zrušení objednávky, Storno

Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po 2 hodinové době provozovatel začne objednávku vyřizovat). Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail, obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky. Zrušení po určené dvouhodinové lhůtě je jen po dohodě s prodavájícím a uhrazení případných nákladu spojených s balením případně objednáním zboží.


Ochrana osobních údajů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti
zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí
dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


Závěrečná ustanovení


Vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje prodávající písemně. Informaci o vyřízení stížností kupujícího zašle prodávající na adresu kupujícího.

Reklamace a vyřízování reklamace se řídí příslušným ustanovením reklamačního řádu.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona                č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdejších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další
evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně
i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem
uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené
objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.12.2022.